JIJ

kruin in wording

Onze woonomgeving getuigt van ideeën die bij ons passen, ze biedt ons een zelfbeeld en inspireert onze toekomst. Onze taak bestaat er dan ook in om jou doorheen het ontwerpproces te begeleiden in het nemen van je eigen beslissingen, in het maken van autonome keuzes. Zodat je meegroeit in het ontwerp en stap voor stap eigenaar wordt.

De ruimtes waarin we leven moeten niet enkel gevormd zijn om ons te beschermen tegen wind en weer, maar moeten juist ook bijdragen aan ons gevoel van comfort en welbehagen. In onze ontwerpen vinden we het heel belangrijk om veel aandacht te besteden aan de ruimtelijke facetten die jouw welzijn kunnen versterken. Doorheen de tijd wordt een thuis vormgegeven door wie er leeft en gelukkig is dit werk van toe-eigening nooit definitief, nooit af. Jij als bewoner blaast de structuur leven in.

Combinaties van kleur, licht, geluid, geur en beweging behartigen op ergonomisch en zintuiglijk niveau niet alleen onze fysieke maar ook onze psychologische gezondheid. Tal van menswetenschappelijke onderzoeken wijzen uit dat die sensorische aspecten de manier waarop we onze wereld ervaren sterk beïnvloeden en dat ze bepalen waarom we ruimte wel of niet waarderen.

Vragen

Moeten wij ons voorbereiden op onze samenwerking?

In principe kun je langskomen zonder huiswerk te hebben gemaakt. We weten dat iedere bouwheer anders is en elke opdracht verschillend. Daarom kenmerkt onze manier van werken zich door veel vragen te stellen tijdens de eerste briefing. Met concrete denkoefeningen willen we dingen in beweging zetten en onder meer via Pinterest zoeken we samen een weg doorheen referenties. Wat we daarvan meenemen, komt concreet tot uitdrukking in de eerste schetsen. We zullen trouwens nooit meteen een beeld presenteren omdat we dan een heleboel stappen overslaan die nodig zijn om jouw wensen en behoeften te ontdekken.