0503ATLA

0503ATLA

Concept en inrichting van het onthaal van nieuwkomers en de publiekswerking rond diversiteit voor ATLAS, op het gelijkvloers van het ATLAS-gebouw in de Carnotstraat te Antwerpen. De opdracht bestond uit een permanente informatieve en educatieve installatie rond het thema migratie naar een flexibele programmatie in de toekomst rond het thema diversiteit.

HUISELIJKHEID

De architectuur van het gebouw als ondergrond, als drager, getuigt van een robuustheid die ook de straat eigen is, vaak een gekend domein voor de bezoekers van het centrum. Deze is duurzaam en onderhoudsvriendelijk, stoer en bestand tegen een stoot. De zuivere en ruw gematerialiseerde ruimte heeft, gezien de behoeften van de doelgroep, een sterke nood aan een transparante, ontvankelijke en laagdrempelige inrichting.
Een contrast tussen de functionele architectuur en een tactieler interieur wordt gerealiseerd door de toevoeging van levende materialen en veel zacht weefsel, stof, textuur, gebruikt onder verschillende vormen en met verschillende functies. Ruimtes worden niet afgesloten met zware “flexibele” wanden, maar met gordijnen. Plekken worden gecreëerd door de plaatsing van tapijten. Doorheen de ruimtes worden ze ingezet om verzachtende en akoestische redenen. Via patronen voegen ze een multicultureel aspect toe aan de ruimte.

MENSELIJKHEID

Interactiviteit wordt niet in de gekende en soms uitgeholde kanalen van luxueuze multimedia gegoten, maar op maat bedacht van de mens, in zijn fysieke ontmoeten en mentale (h)erkennen. Het is de houding die vanuit de mens, zijn straat en zijn wereld vertrekt, en niet vanuit belerende dogma’s. Ervaren wordt de boodschap, niet leren. Niet aannemen, maar proefondervindelijk verwerven is het doel.
Souvenirs vertellen verhalen. Door plek te voorzien aan het onthaal waar het achterlaten van een concreet en persoonlijk aandenken mogelijk is, worden souvenirs “beschermengelen” van Atlas en tonen de schenkers hun engagement door hun achtergelaten aanwezigheid. Dit kan de aanzet zijn voor de uitbouw van een bijzondere Atlas-collectie; kleurrijk en gevarieerd, divers en heel interactief.

Bekijk meer over dit project op Pinterest

ONTHAALCENTRUM EN PUBLIEKSCENTRUM

Atlas is in de eerste plaats een onthaalcentrum met een centraal loket voor dienstverlening in diversiteit. De portaalbalie is georganiseerd op de plek waar aanvankelijk de binnen patio getekend stond, centraal in de ruimte. De oorspronkelijk voorziene patio werd er vervangen door een vide naar de eerste verdieping. Deze plek heeft een natuurlijke aantrekkingskracht vanwege het invallende daglicht. Omdat het verder weg van de inkom gesitueerd is, werkt het onthaal bovendien drempelverlagend. De bezoeker krijgt de tijd om aan te komen in het gebouw, nieuwsgierigen de ruimte om zich te orinteren. De centrale positie zorgt bovendien voor een goed overzicht over de volledige ruimte, belangrijk voor de controle. Ook ontsluit ze op die manier de volledige lengte van de ruimte en vormt ze de verbinding met de eerste verdieping; de volgende etappe in het onthaal.
Aan de uitwerking van de balie is extra zorg besteed: het rode tapijt, de souvenircollectie, gordijnen, plaats voor bloemen/planten,… Kortom een uitgesproken huiselijk karakter countert de afstandelijkheid van een traditionele stadsbalie. Aansluitend is de dubbel hoge wand de plek bij uitstek om tijdelijke textieltentoonstellingen te tonen, als een tactiele wandelgang naar de eerste verdieping waar de meer persoonlijke intakegesprekken plaatsvinden.
Atlas heeft naast het ontvangen en begeleiden van nieuwkomers nog een ambitie, een publiekswerking opzetten. Ze prikkelt en verleidt een gekleurd publiek en sensibiliseert en informeert hen om te begrijpen hoe de wereld verandert. Om dit te bereiken bedenkt ze zelf een permanente installatie in de vitrine die deze mechanismen in een breder ruimtelijk en historisch perspectief plaatsen. 3 Grote canvassen, het stadsgedicht van Ramsey Nasr, een prent die de context van de stad toont en een uitgewerkte voorstelling van de geschiedenis van de emi-/immigratie in de stad, aangevuld met 2 interactieve kiosken vormen hiervan de ruggengraat. Op de lange tentoonstellingswand geeft Atlas daarnaast, telkens tijdelijk plek aan allerlei projecten en tentoonstellingen rond het thema van de diversiteit waarnaar ze buitenshuis actief op zoek gaat. Zo gaat ze een dialoog met de wereld rondom aan en ontwikkelt ze hierrond een duurzame programmatie.
Bovendien profileert Atlas zich als forum dat tot stand komt in de open ruimte achter de balie. Gordijnen zijn flexibele en akoestische wanden die hieraan intimiteit bieden. Op deze plek ontwikkelt ze een dialoogcultuur door middel van vorming en debatten rond de verschillende aspecten van sociale diversiteit en multiculturaliteit en organiseert ze letterlijk interactieve ontmoetingen die onder meer de rijkdom van de stationswijk in de kijker zetten.