PROJECT

STAM architecten / PROJECT

Wanneer we technische voorzieningen, sanitaire installaties en flink wat opbergplaats bundelen in een compacte, vrijstaande kern die rondom bereikbaar is ontstaat een open en vrij plan. En omdat we dit volume op een strategische plek in het bouwvolume opstellen worden meteen de relaties tussen de verschillende leefzones gestructureerd.

De regulerende kern lost voor een groot stuk ook de nood aan dragende en scheidende wanden op; ze organiseert immers vanuit een structurele positie ook de omliggende gebruiksruimtes. Zo kun je als gebruiker hun onderlinge mate van openheid veel beter regelen. Het geeft je op verschillende momenten en onder verschillende omstandigheden meer flexibiliteit om bijvoorbeeld je privacy te organiseren, en ook op lange termijn kan de ruimte perfect met jouw veranderende wensen en noden meegroeien. Die ruimtelijke vrijheid wordt bovendien nog versterkt doordat de nood aan opbergkasten verdwijnt en leefruimtes dus makkelijk en op verscheidene manieren gebruikt, ingericht en aangepast kunnen worden.

Hoe flexibel speelt jouw woning in op vandaag en morgen?

Vragen

Hoe gaan jullie om met bouwbudgetten?

Tijdens een eerste ontmoeting gaan we meteen dieper in op de financiële haalbaarheid van een project: dat is niet alleen een prioriteit voor jou, de opdrachtgever, maar ook voor ons, de architecten. Vanuit onze ervaring weten we hoe we wensen en budgetten het best in overeenstemming kunnen brengen; zowel voor bouwen als verbouwen zijn we goed op de hoogte van de gemiddelde vierkante-meterprijzen. Zo bespreken we samen met de opdrachtgever het budget en de gewenste afwerkingsgraad en bepalen we in overleg de geschikte aanpak en oppervlakte, voor we aan het traject beginnen.

Ontwerpen jullie ook meubelwerk?

Graag. We hebben veel verschillende inrichtingen ontworpen en uitgevoerd (woningen, kantoren, …) en we zijn daarvoor met enkele interieurarchitecten in huis ook goed uitgerust. Bij bouw- en/of verbouwingsprojecten kunnen we steeds tot op dit niveau meewerken, maar uiteraard bepaal jij als opdrachtgever in hoeverre je onze begeleiding wenst.

Welke schaal van opdrachten doen jullie en voor wie?

We werken voornamelijk voor private opdrachtgevers. Ons klantenbestand is sinds 2001 gegroeid vanuit ons oorspronkelijk, plaatselijk netwerk. Ondertussen hebben we gewerkt met kleinere en grotere opdrachtgevers en hebben we niet alleen inrichtingen, verbouwingen, woningen en appartementsgebouwen, masterplannen, kantoren maar bijvoorbeeld ook een veilinghuis en een creatief bedrijvencentrum op ons palmares staan. Voor ons is het nochtans nooit de omvang van een project die telt, maar de mogelijkheid om een goed en wederzijds inspirerend traject te bewandelen. Elk ontwerp of elke vormgeving, van welke schaal dan ook, is aandacht waardig.

Wat is de rode draad in jullie ontwerpen?

We geloven niet dat we een welbepaalde stijl hebben en evenmin dat we gespecialiseerd zijn in een bepaald deelgebied. We houden van samenwerken en waarschijnlijk is dat de rode draad doorheen wat we doen. We hebben alle aandacht voor de opdrachtgevers die voor ons kiezen en hun wensen en dromen. Daarom besteden we veel tijd aan het duidelijk definiëren van de doelstellingen van een project, want geen twee projecten of opdrachtgevers zijn gelijk. We stellen belang in de betrokkenheid en de medezeggenschap van onze opdrachtgevers en onze andere partners in bouwprocessen en waarschijnlijk is het net dat wat leidt tot de hoge slaagkans van onze projecten.

Wat zijn jullie ontwerpthema's?

Bouwen gaat om mensen, niet alleen om een beeld in een omgeving. Die fysieke context van de bouwsite en de oriëntatie zijn voor ons vanzelfsprekende uitgangspunten en natuurlijk staat energiezuinigheid vandaag bovenaan de agenda. Maar meer nog moet elk ontwerp de vertolking zijn van het dagelijkse leven: voor ons vormen gewoontes en het dagdagelijkse in een ontwerp ankers voor groeimogelijkheid, flexibiliteit en leefbaarheid. Behoefte aan gedeelde en geprivatiseerde plekken en een optimale beweging door de ruimte via ergonomie, doorzichten en uitzicht zijn hiermee verbonden accenten. Het is een uitdaging om telkens opnieuw samen te ontdekken hoe deze aspecten voor jou zouden kunnen werken.