TRAJECT

STAM architecten / TRAJECT

Hoe eenvoudig de vraag “hoe wil ik wonen, werken, leven?” ook lijkt, in de praktijk is het een complex vraagstuk. Vaak worden beslissingen te snel genomen omdat het in een opdrachtbriefing niet eenvoudig is om over ideen en dromen te praten, zonder dat er iets concreets voorhanden is.

Daarom hebben wij een unieke werkwijze ontwikkeld: vanuit de eerste briefing van wat er bij jou als opdrachtgever op het programma staat, exploreren we al ontwerpend. Zo komen we niet met n maar met verschillende ontwerpoplossingen als varianten van telkens andere maar relevante gebruiksmogelijkheden. Door deze verschillende lay-outs van het (woon)programma duidelijk te presenteren, maken we het toekomstige gebruik veel beter bespreekbaar.

Tijdens creatieve werksessies met jou, de opdrachtgever, onderzoeken we meerdere denkbeelden en perspectieven en zorgen we zo samen voor een sterke en breed gedragen langetermijnvisie. De verschillende oplossingen die we presenteren zetten dus aan tot denken: alleen zo kun jij goed onderbouwd je eigen keuzes maken en prioriteiten stellen.

Toekomstige bouwers worden vaak verleid met het “beeld” van hun project, een buitenkant. Dat kan aanspreken en verleiden, maar tegelijk misleiden: wat van binnen gebeurt, komt op de achtergrond te staan. Door andersom te werk te gaan, namelijk van binnen naar buiten, komen heel wat mogelijkheden aan het licht. Vernieuwende ontwerpoplossingen kunnen dan echt verrassen in plaats van alleen maar voldoen.

Vragen

Is een eerste kennismakingsbezoek vrijblijvend?

Uiteraard. We zien het als onze plicht om je eerst en vooral uit te leggen hoe een bouwtraject met ons in elkaar zit. Zonder deze informatie kan je als opdrachtgever niet klaar zijn om gefundeerde beslissingen te nemen of een engagement aan te gaan. Neem gerust contact op als je je project wil voorstellen, zelfs voor je een gebouw of perceel aankoopt. Samen bekijken we dan de context (ligging, terrein, orintatie, bouwbudgetten, woonwensen, enz.) en bepalen we of en hoe we kunnen samenwerken.

Wat kost een voorontwerp?

Sommige opdrachtgevers zijn zeker dat ze met ons het hele traject willen bewandelen en engageren zich dan ook meteen volledig. De meesten verkiezen echter een proces waarin het engagement groeit naarmate we stappen zetten en elkaar beter leren kennen. We vinden het belangrijk om per project te bekijken hoe we het best werken om ieders wensen te kunnen respecteren en proberen dan ook samen met de bouwheer een specifieke offerte te maken en een plan van aanpak uit te zetten.

Werken jullie met vaste partijen?

Ons bureau bestaat ondertussen al sinds 2001 en in die tijd hebben we een heleboel ervaring met verschillende ingenieurs, uitvoerders en aannemers opgedaan. Zoals dat gaat beviel de samenwerking met sommige partijen beter dan met andere, dus vragen we graag opnieuw offertes aan de mensen met wie het helemaal klikte. Wat we bijzonder belangrijk vinden is uiteraard goed vakmanschap en daarnaast de onderlinge communicatie en verstandhouding: het nakomen van afspraken en correcte prijshantering is primordiaal. Maar elk project willen we ook steeds zien als een aanleiding om ons netwerk te verbreden: als bouwheer ben je welkom om eigen referenties door te geven.