WIJ

geworteld in beleving

Stam architecten is opgericht in 2001 en is sindsdien uitgegroeid tot een jong en creatief bureau. Het team werkt vanuit een duidelijke gezamenlijke visie en passie welke in alle facetten van het werk geproefd kunnen worden. We noemen onze projecten genereus: ze nemen, zoals een boom groeit, telkens een karakteristieke vorm aan afhankelijk van hun specifieke context. Bovendien geloven we dat architectuur binnen deze context kan bijdragen tot fysiek en mentaal welzijn.

We erkennen de waarde van mens en natuur; niet louter als inspiratiebron, maar als conditie voor alle ruimtelijke handelingen. We verkopen geen inhoud, we dienen die. Want iedere ontwerpdaad moet worden verantwoord. Bescheiden, sociaal, empathisch en geschikt, zo willen we werken.

Samengevat kunnen we stellen dat onze ethiek ons handelen en denken op vijf manieren vormgeeft:

1. In ruimtelijk werk staat het menselijke altijd voor het zakelijke, dus is goede architectuur niet perfect.
2. Elk ruimtelijk werk is gebonden aan verschillende belangen en andere bedrijvigheden, dus is goede architectuur afhankelijk.
3. Ruimte werkt altijd door in tijd en is ingebed in processen van toe-eigening door niet-experten, dus is goede architectuur nooit af.
4. Ruimtelijk werken slaat een brug tussen doen en denken, dus is goede architectuur tegelijkertijd concreet n mentaal.
5. Ruimtelijk werken is voortdurend oefenen en leren van ervaringen doorheen de tijd, dus weten goede architecten het nooit beter.

Coby Manders – Architect

Ons team

Wil je voor ons werken? Bekijk onze vacatures

Vragen

Waarom heet jullie bureau Stam architecten?

Een boom neemt zijn vorm aan afhankelijk van zijn diversiteit. Door hele eenvoudige regels te herhalen, creëert de boom een zeer complexe orde. Maar een boom bepaalt zijn eigen specifieke vorm ook doorheen het groeien. Een boom vormt zich in reactie tot zijn situatie. Een boom is bovendien altijd open naar zijn omgeving. – Toyo Ito: Generatieve order

Stam, het woord, een zeer levendig deel van een boom tussen wortels en takken. De stam staat voor beweging en groei, ze stuwt, verwerkt en transformeert. Dit alles op eigen tempo, jullie tempo, aangezien we ons bewust zijn van de impact van al jullie keuzes.

Waar is jullie werkwijze op gebaseerd?

Met ons onderzoek richten we ons op empathie en participatie, dus op het belang van de menselijke factor. We richten ons op het traject van samenwerken en de dialoog met onze opdrachtgevers, maar ook op de manier waarop architectuur die samenwerking en dialoog in zich kan opnemen. Deze interesse is een passie en een kritiek: vanuit onze ervaringen, vanuit de nog steeds aanwezige tendens binnen de architectuurpraktijk om een gebouw als (louter) beeld en van op afstand te zien, vanuit de criteria die gehanteerd worden bij publicaties en wedstrijden, enzovoort.

We hebben door ons onderzoek geleerd om beter te luisteren, duidelijk te zijn, ons open te stellen, met andere woorden: om te communiceren. De trajecten die bij ons worden doorlopen zijn daarom steeds helder en concreet.

Waar kan ik meer lezen over jullie werkwijze?

Kernfiguren binnen ons onderzoek vanuit de menswetenschappen zijn onder meer de Amerikaanse psychologen Edward L. Deci & Richard M. Ryan (met name de zelfbeschikkingstheorie), omgevingspsychologe Agnes van de Berg (notie innerlijke ruimte), klinisch psycholoog Abraham Maslow (piramide van behoeften) en psycholoog en schrijver Alain de Botton (de architectuur van het geluk). De filosofische achtergrond komt onder meer van de Amerikaanse filosofe Martha Nussbaum (capabilities approach). Het theoretische werk van Henry Lefebvre (De productie van ruimte) en van enkele architecten is in ons onderzoek onmiskenbaar, zoals de boeken van Herman Hertzberger, de leer van Peter Zumthor of Sashi Caan, het onderzoek van Vassal & Lacaton (Plus) en de ideeën van Alejandro Aravena (Elemental). We geloven dat architectuur niet op zichzelf staat, maar sterk wordt beïnvloed door verschillende andere disciplines. De brede range aan specialisten zoals bovengenoemde zijn hier slechts een indicatie van.