WUES

FIJNE GRENS TUSSEN BINNEN-BUITEN

Project WUES vervaagt de grens tussen binnen en buiten en nestelt zich volledig in zijn omgeving. Het compacte, transparante woonvolume wordt geflankeerd door een constructie van luifels en overdekte ruimtes. De relatie binnen-buiten wordt gemaximaliseerd doordat de luifels de functie van de zonnewering opnemen. Door de combinatie van een houten gevelbekleding, licht spiegelende beglazing en een elegante luifelconstructie, integreert de woning zich perfect in haar omgeving.

De houten gevelbekleding buiten, loopt door tot binnen en vervaagt zo de grens tussen binnen en buiten. De relatie van bebouwd gedeelte alsook groene omgeving vullen elkaar aan waar nodig. Het contrast van de verticale, houten gevelbekleding en de horiontale luifels zorgt voor een homogeen geheel waarin verschillende ruimtes ontstaan met elks hun optimale oriëntatie.

Het plan van de woning is opgevat als één dienende kern waar de andere functies zoals eten, leven en koken zich rond schikken. Hierdoor ontstaan sterke zicht- en circulatie assen die alle functies optimaal verbinden met elkaar. De ruimtes vloeien als het ware over in elkaar maar kunnen door het gebruik van schuifdeuren ook afgescheiden worden. Dankzij het centraal plaatsen van de trap in de woning, resulteert dit boven in een logische schakeling van functies waarbij een centrale hal dienst doet naar alle andere ruimtes.

Het materiaalgebruik binnen is natuurlijk en warm gehouden.  

Foto's:
Stam architecten
Bouwjaar:
2021
Locatie: